איך עושים למידה
מחוץ לכיתה

למה יוצאים מהכיתה?

בעת היציאה מהכיתה החוצה נפתח בפני המורה והתלמיד עולם שלם של אפשרויות חדשות ללמידה פעילה. מחקרים מוכיחים כי הלמידה בחוץ תורמת לזיכרון טוב יותר של הנלמד, לחיזוק הקשרים החברתיים ותחושת המסוגלות של התלמידים ולאכפתיות כלפי הסביבה.

למידה חוץ כיתית היא חוויתית ודורשת מהתלמיד להתגייס לתהליך הלמידה ולגלות מעורבות גבוהה המפתחת אצל הלומד סקרנות ומוטיבציה פנימית ללמידה עצמאית.

Group 298
Group 293
Path 28137
Group 296
Group 292
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Group 298
Path 28138
Group 293
Group 296
Group 292
Path-2016
Group 297
Path 5497

התחלה

סיום

Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
Group 299
Group 299
Group 299
Asset-25

הכנות

סיור מקדים

שיעור הכנה

היציאה
הראשונה

חקר בטבע

פליאה וסקרנות

ציד אוצרות

כללים וגבולות

שיום גבולות 1

אוריינטציה במרחב

שיום גבולות 2

פתיחת
שיעור

תה וסיפור

פתיחה מפעילה

מיומנויות SEL

מעברים
ואיסוף

רגליים מגנטיות

קריאה משותפת

טקס תה

גוף
השיעור

עבודה בקבוצות

כרטיסיות משימה

קולאז'

מכנה משותף

דואר סביבה

סיכום
שיעור ויום

שיח רלפקטיבי

סיכום בקבוצות קטנות

שיתוף תוצרים

יומן טבע