board –3-min
שגרה
דיגיטלית
לשגרה הדיגיטלית
שגרה דיגיטלית
מורים
משתפים

נכנסים ללמידה
board –4-min
Jerusalem-bird6
jerusalem-bird3
jerusalem-bird1
Jerusalem-bird4
Jerusalem-bird2

מה חדש אצלנו?

למידה א-סינכרונית

מסלול חדש!

למידה עצמאית מרחוק ללא תיווך
ישיר של המורה

משכו אותי
חדר המורים הירושלמי

שגרה דיגיטלית

ריכזנו כאן את המידע וההמלצות לכלים ותהליכים שיאפשרו לכם
לנהל וללמד בבית הספר בצורה המתקדמת והחכמה ביותר, כזו
המותאמת לעולם הדיגיטלי של המאה ה- 21