למידה

למידה

מיקוד הידע והמיומנויות בכל מקצוע לכל כיתה

מטרה: בניית תוכנית עבודה ל-10 שבועות מבחינה מקצועית

המורה / רכז המקצוע צריכים להגדיר לכל שכבת גיל:

ידע

מיומנויות

הערכה