מבנה מערכת למקצועות ראשיים

מבנה מערכת למקצועות ראשיים

איך עושים זאת ?

בוחרים שני מקצועות מרכזיים לכל יום למידה לכל כיתה - עובדים לסרוגין כל פעם עם שתי קבוצות מתאים למקצועות שבהם יש לתלמידים מספר רב של שעות שבועיות

מערכת למקצעות ראשיים