מורים

מורים

עבודה שיתופית - מערכת תמיכה למורים

יצירת מערך שיתוף חומרי למידה בית ספרי

המטרה: בניית תהליכי למידה ביחד שיכולים לשרת כיתות שונות מקבילות

יצירת מערך תמיכה טכנולוגי למורים

המטרה: לתת מענה אישי למורים שזקוקים לעזרה טכנולוגית, ולפזר את העומס בין רכז התקשוב לבין מורים בעלי אוריינטציה טכנולוגית טובה.