מערכת למידה מבוססת פרוייקט

מבנה מערכת למידה מבוססת פרוייקט

איך עושים זאת ?

מערכת ללמידה מבוססת פרוייקט