בניית
תהליך
למידה
היברידי
בסביבת
ענן

בהוראה ולמידה היברידית מוקד הפעילות עובר מהמורה אל התלמידים, העובדים בקבוצות ובהרכבים משתנים תוך שימוש דינמי במרחבי בית הספר (הפיזיים והווירטואליים)כמו גם במרחב החוץ בית ספרי והביתי. למידה היברדית נותנת מענה לימי שגרה בהם הלמידה מתרכזת בבית הספר כמו גם לימי חירום בהם חלק ניכר מהלמידה תעשה מרחוק והתלמידים יהיו בביתם.