הקנייה ללא מורה

הקנייה ללא מורה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב whatsapp

1. ארגון הלמידה

2. בניית תהליך הלמידה – הנגשת טקסט

3. בניית תהליך הלמידה – משימות פיענוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב whatsapp

1. ארגון הלמידה

2. בניית תהליך הלמידה – הנגשת טקסט

3. בניית תהליך הלמידה – משימות פיענוח

למה זה חשוב?

מאפשרת לתלמידים לנהל את הלמידה שלהם ולחזור על ההסברים עד שמבינים ומאפשרת למורה לנהל את הזמן.

מה עושה המורה?

נותן לתלמידים טקסט טקסט (טקסט כתוב, סרטון, סרטון מורה ,מפה, תמונה , תרשים וכו') שניתן לתלמידים.
ובנוסף משימות פיענוח  (המורה יכול לבדוק או לא לבדוק)

מה עושים התלמידים?

פועלים באופן עצמאי לבד או בקבוצה ( זוג או שלישיה) לומדים את הנושא באמצעות הטקסט ומשימת הפיענוח ופונים למורה לשאלות הבהרה.

איך עושים את זה?

שיעור ראשון – ארגון הלמידה

נותנים לתלמידים משימות אישיות ושיתופיות  דרך אזור המטלות שבכיתה וירטואלית בסביבת הענן.

תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור 

תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור 

תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור 

בניית תהליך הלמידה : דרכים שונות להנגשת טקסט לתלמידים

כדי שכל תלמיד יוכל לקבל את ההסבר בקצב שלו  אנו ממליצים לתת את חומר הלימוד לתלמידים באמצעים שונים

בניית תהליך למידה : משימות פיענוח

בעזרת משימות שונות התלמידים לומדים לקנות ידע ולהבין טקסט בשלמותו.

יעזור מאד להכיר

שליטה בסיסית בסביבת ענן