שם השיעור

שם השיעור

תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור תקציר השיעור 

נושא 1

נגן וידאו

טקסט מודגש כותרת הבלוק

טקסט רגיל הסבר בתוך הבלוק , בולטים 

טקסט מודגש כותרת הבלוק

בלוק עם אפשרות לצרף תמונה

טקסט מודגש כותרת הבלוק

בלוק עם אפשרות לצרף תמונה

נושא 2

נגן וידאו

טקסט מודגש כותרת הבלוק

טקסט רגיל הסבר בתוך הבלוק , בולטים וכו'

טקסט מודגש כותרת הבלוק

בלוק עם אפשרות לצרף תמונה

חומרים נוספים

טקסט מודגש כותרת הבלוק

בלוק עם אפשרות לצרף תמונה

יעזור מאד להכיר

שליטה בסיסית ב…