שיתוף ב facebook
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב whatsapp

כיתה לכל מקצוע

כיתת אם לכל המקצועות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב whatsapp

כיתה לכל מקצוע

אם ברצונך ליצור לתלמידים שלך סביבה שמיועדת למקצוע שלך בלבד ובה תוכל להעלות להם חומרי למידה , להקצות להם משימות ולנהל דיונים למידה שיתופית מומלץ שתפתח סביבת למידה מותאמת למקצוע בניהול האישי שלך

המלצה :

  • מתאים למקצועות שיש בהם חומרי למידה רבים שצריך לסווג על פי נושאים
  • מתאים לתלמידים בוגרים שיכולים לנהל עצמאית את סביבת הענן שלהם

סביבת קלאסרום

  כל מורה פותח קלאסרום לכיתתו

  • לתלמיד יש קלאסרומים בכל המקצועות אותם לומד
  • שם הקלאסרום = שם המקצוע

  אזור עבודת הכיתה

המורה בונה לפי נושאים או תאריכי מפגשים

סביבת 365

  כל מורה פותח טימס לכיתתו

  • לתלמיד יש צוותים(טימס) בכל המקצועות אותם לומד
  • פתיחת ערוצים על פי נושאים או מפגשים

  פתיחת ערוצים על פי נושאים או מפגשים

פתיחת מחברת כיתה

  • במחברת הכיתה לכל תלמיד יש חוצצים זהים לערוצים

חומרים נוספים

יעזור מאד להכיר

שליטה בסיסית בענן