כיתה לכל מקצוע

כיתה לכל מקצוע

אם ברצונך ליצור לתלמידים שלך סביבה שמיועדת למקצוע שלך בלבד ובה תוכל להעלות להם חומרי למידה , להקצות להם משימות ולנהל דיונים למידה שיתופית מומלץ שתפתח סביבת למידה מותאמת למקצוע בניהול האישי שלך

 

המלצה :

  • מתאים למקצועות שיש בהם חומרי למידה רבים שצריך לסווג על פי נושאים
  • מתאים לתלמידים בוגרים שיכולים לנהל עצמאית את סביבת הענן שלהם

 

סביבת קלאסרום

נגן וידאו

כל מורה פותח קלאסרום לכיתתו

  • לתלמיד יש קלאסרומים בכל המקצועות אותם לומד
  • שם הקלאסרום = שם המקצוע
נגן וידאו

אזור עבודת הכיתה

המורה בונה לפי נושאים או תאריכי מפגשים

סביבת 365

 כל מורה פותח טימס לכיתתו

  • לתלמיד יש צוותים(טימס) בכל המקצועות אותם לומד
  • פתיחת ערוצים על פי נושאים או מפגשים – קישור לסרטון לפתיחת ערוצים

פתיחת ערוצים על פי נושאים או מפגשים

פתיחת מחברת כיתה

  • במחברת הכיתה לכל תלמיד יש חוצצים זהים לערוצים

חומרים נוספים

יעזור מאד להכיר

שליטה בסיסית בסביבת ענן