כיתת אם לכל המקצועות

כיתת אם לכל המקצועות

אם אתה מחנך כיתה ורוצה שלתלמידים שלך תהיה סביבה וירטואלית שבה תרוכז הלמידה של כל המקצועות . המשימות של התלמידים ירוכזו במקום אחד , כל המורים המקצועיים יהיו שותפים ואתה כמחנך תוכל לעקוב מקרוב אחר התקדמות התלמידים , כדאי לך לפתוח סביבת למידה מותאמת לכיתה בניהול מחנך ובשיתוף מורים מקצועיים.

 

המלצה :

מתאים לתלמידים צעירים שחשוב שכל חומרי הלמידה יהיו נגישים במקום אחד .

סביבת קלאסרום

נגן וידאו

מחנך פותח קלאסרום לכיתתו ומזמין את כל המורים המקצועיים להיות מורים בכיתתו

נגן וידאו

עיצוב הכיתה

מחנך מעצב את הכיתה

סביבת 365

כל מחנך פותח לכיתתו טימס ומזמין את המורים המקצועיים להצטרף

המחנך מעצב ערוצי הלמידה

בונה ערוצים לפי המקצועות שהכיתה לומדת

המחנך פותח את המחברת הכיתתית

  • כל מקצוע מקבל חוצץ בכיתה

חומרים נוספים

יעזור מאד להכיר

שליטה בסיסית בסביבת ענן