ארגון הלמידה

ארגון הלמידה

סביבת למידה מותאמת למקצוע בניהול מורה מקצועי

המלצה:

  • מתאים למקצועות שיש בהם חומרי למידה רבים שצריך לסווג על פי נושאים.
  • מתאים לתלמידים בוגרים שיכולים לנהל עצמאית את סביבת הענן שלהם.

איפה מקבלים את המשימה?

משימות אישיות ושיתופיות מומלץ לתת לתלמידים דרך אזור המטלות שבכיתה וירטואלית בסביבת הענן .

אזור המטלות מאפשר למורה מעקב אחרי המשימות שנתן לתלמידים וכן מעקב אחרי ביצוע המטלות על ידי התלמידים.

כמו כן מאפשר למורה לעשות הערכה מעצבת ולתת לתלמיד הערות תוך כדי עבודתו.

כשהתלמיד יכנס לסביבת הענן כל המשימות שנתנו המורים יהיו מרוכזות ויהיה לו קל יותר לנהל את הביצוע שלהם.

איפה התלמידים מבצעים את המשימה?

א. בכתב במחברת או שיוצרים מחוץ לסביבה המתוקשבת

ב. בסביבת הענן 

חומרים נוספים

יעזור מאד להכיר

שליטה בסיסית בסביבת ענן