ברגלים - נעים ללכת בעיר

למי מיועדת התוכנית?

תלמידים/ות
שכבת גיל: יסודי
מגזר: כללי
סוג חינוך: חינוך רגיל

על התוכנית

תכנית חינוכית המעודדת הליכה ברגל בשכונה, וגילוי משותף של היתרונות הבריאותיים, הסביבתיים והחברתיים שיש להליכה. התכנית כוללת יחידות תוכן להתנסות עם מפות, התבוננות על עצים, מעקב אחר איכות האוויר, חקר השפעת ההליכה על הבריאות ועוד.
כחלק מהתכנית יתכננו הכיתות המשתתפות מסלול הליכה לבית הספר וכן יציעו פרוייקט ייחודי לבית הספר.

מה מקבלים

סדרת מצגות לימודיות וחוויתיות המיועדות ללמידה עצמאית על ידי תלמידים ו/או הנחיה על ידי מורה.

אפשרות לקבלת הרצאה/שיחה לחדר מורים העוסקת בחשיבות ההליכה בעיר ורעיונות להפעלת התכנית עם תלמידים.

ליווי פדגוגי להפעלת התכנית בכיתה. סיוע כספי למימוש יוזמה בית ספרית לעידוד הליכה.

לפרטים נוספים

יערה סרי לוי