סימן קריאה
מנורה
התוכנית ממומנת על ידי המשרד להגנת הסביבה ומנח"י
בתי הספר נדרשים לבחור ספק (גוף מקצועי) מתוך מאגר ספקים שישלח להם. הספק מעניק לצוותי ההוראה: הכשרה, מערכי תוכן וליווי פדגוגי מקצועי

טבע ירושלמי

למי מיועדת התוכנית?

מורים/ות, תלמידים/ות
יעדי התוכנית: חינוך חברתי
שכבת גיל: חטיבת ביניים
מגזר: חרדי | כללי

על התוכנית

מטרות התכנית הכרות פעילה של מורים ותלמידים עם אתרי טבע עירוני בירושלים. למידה חוץ כיתתית של נושאים באקולוגיה בדגש על המגוון הביולוגי. דיון בסוגיות סביבתיות ועידוד תלמידים למעורבות קהילתית. התוכנית מתרחשת באתרי טבע עירוניים ובכיתה ומופעלת על ידי המורים, המקבלים הכשרה וליווי פדגוגי מקצועי.

מה מקבלים

מערכי שעור המותאמים גם ללמידה מרחוק, קשורים לתוכנית הלימודים וכוללים כלים ללמידה חוץ כיתתית

הכרות עם מגוון נושאים באתרי טבע בירושלים בעזרת מדריכים, מורים ומומחים אקדמאיים מתחום האקולוגיה

ליווי מקצועי למורים בהנחיית הסיורים מחוץ לכיתה

השתתפות באירועי שיא וביצוע פרויקט כיתתי

התוכנית ממומנת על ידי המשרד להגנת הסיבבה ומנח"י

מה נדרש מהמשתתפים?

בתי הספר נדרשים לבחור ספק (גוף מקצועי) מתוך מאגר ספקים שישלח להם. הספק מעניק לצוותי ההוראה: הכשרה, מערכי תוכן וליווי פדגוגי מקצועי

לפרטים נוספים

יעל להמן
הרשמה פעילה

משתתפים בתוכנית

ארץ המוריה בנות, אהבת ישראל בנות ירושלים, אוולינה תהילה, אולפנת טליה, בית חינוך, התיכון הניסויי, ישיבת נתיב מאיר, תיכון דרור, אולפנה לאומנויות עלמא, אור תורה רמות בנות, הגימנסיה העברית, הימלפרב, התיכון לאמנויות, עירוני מסורתי, תורני- ניסויי הרטמן, תיכון פסגת זאב ע"ש טדי קולק, קשת, תיכון ליד"ה, תיכון ע"ש זיו ומרקס