סביבת ענן -
הכיתה הוירטואלית
מיקרוסופט טימס

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה.
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

Path 5476
Path 5475
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path 5474
Group 263
Group 264
Group 265
Path 5500
Group 311
Group 266
Group-189
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
Group-188
Path-2009
Asset-25

נכנסים
לסביבת
הטימס

איך נכנסים?
בסיסי

כיתה
וירטואלית

פתיחת כיתה
בסיסי

סוגי כיתות
בסיסי

אזור
הפירסומים

מתכתבים
בסיסי

אזור הקבצים
וניהול הידע

ספריה שיתופית
בסיסי

ענן ה-one drive
מתקדם

שיתופיות ופרטיות
מתקדם

ערוצים לארגון
וניהול למידה

יוצרים ערוצים
בסיסי

קבוצות למידה
מתקדם

מחברת
הכיתה

למידה שיתופית
מתקדם

למידה דיפרנציאלית
מתקדם

מחברת התלמיד
בסיסי

מחברת הכיתה
בסיסי

אזור
המטלות

מטלות מהמחברת
מתקדם

נותנים מטלה
בסיסי

כלי
האופיס

ארגון למידה
קבוצתית

טופס ממוחשב
מתקדם

ניהול משימות-planner
מומחה

כלי האופיס
בסיסי