שיתופיות

בחנו את הכיתה שלכם

שיתופיות

תלמיד משתף את המידע שהוא יוצר, מפיץ רעיון או שאלה על מנת לקבל נתונים ומכיר את הדרכים לניהול זהות דיגיטלית שתואמת את הזהות הפיזית שלו.

שכבות א-ב

שכבות ג-ד

שכבות ה-ו

למידה משותפת בתוך עולם וירטואלי

איתור קבוצות ופורומים בתחום הדעת

שינוי הגדרות שיתוף במסמך

לכתוב הודעה באזור "הזרם/ פרסומים"

יצירת סקר/ שאלון והפצתו

זיהוי כל סוגי המידע

לא לדבר עם זר ברשת

הודעות ותגובות אחד לשני באזור הפרסומים/ זרם

יצירת כרזות, סרטון אנימציה וסרטון בפלאפון

העלאת צילומים לרשת

הבנה על הזמן הנכון והאנשים המתאימים להפיץ מידע מסוים

בחנו את הכיתה שלכם

שיתופיות

תלמיד משתף את המידע שהוא יוצר, מפיץ רעיון או שאלה על מנת לקבל נתונים ומכיר את הדרכים לניהול זהות דיגיטלית שתואמת את הזהות הפיזית שלו.

שכבות א-ב

למידה משותפת בתוך עולם וירטואלי

לכתוב הודעה באזור "הזרם/ פרסומים"

לא לדבר עם זר ברשת

שכבות ג-ד

איתור קבוצות ופורומים בתחום הדעת

יצירת סקר/ שאלון והפצתו

הודעות ותגובות אחד לשני באזור הפרסומים/ זרם

העלאת צילומים לרשת

שכבות ה-ו

שינוי הגדרות שיתוף במסמך

זיהוי כל סוגי המידע

יצירת כרזות, סרטון אנימציה וסרטון בפלאפון

הבנה על הזמן הנכון והאנשים המתאימים להפיץ מידע מסוים

כמה רעיונות לאימון בכיתה

סרטון סיכום

מסר בכרזה

google

Slide
בסיסי

google

הוראה מבוססת נתונים
מתקדם

google

מתכתבים בזרם
בסיסי

365

כלי האופיס
בסיסי