בונים שיעור

מוזמנים לפגוש דרכים מגוונות
לבניית שיעורים ויחידות למידה

למידה חוץ בית ספרית

בעת היציאה מהכיתה החוצה נפתח בפני המורה והתלמיד עולם שלם של אפשרויות

חזותיות בלמידה

הכלים החזותיים מאפשרים צורות ביטוי חדשות לתלמידים.

כלי משוב מיידי

כלים מתוקשבים למשוב מיידי מבוססים על בדיקה אוטומטית של תשובות.

לומדים מתמטיקה

אופציות לגיוון תהליכי הלמידה המתמטיקה ולשילוב תקשוב באופן מושכל

לומדים בשיתופיות

כאן תמצאו דרכים מגוונות לשילוב למידה שיתופית בכל שלב בתהליך הלמידה

למידה א-סינכרונית

למידה עצמאית מרחוק ללא תיווך ישיר של המורה

שיעור סינכרוני פעיל בזום

לשמור על התלמידים פעילים גם בשיעורי זום

לומדים בקבוצה

בקרוב

למידת חקר עצמאית

בקרוב

תהליך למידה שבועי

בקרוב

המשך יבוא..

בקרוב