בונים שיעור

מוזמנים לפגוש דרכים מגוונות לבניית
שיעורים ויחידות למידה

השיעור המבוזר

הכלים החזותיים מאפשרים צורות ביטוי חדשות לתלמידים..

למידה חוץ כיתתית

בעת היציאה מהכיתה החוצה נפתח בפני המורה והתלמיד עולם שלם של אפשרויות

למידה רב חושית

הכלים החזותיים מאפשרים צורות ביטוי חדשות לתלמידים.

משחוק בלמידה

כלים מתוקשבים למשוב מיידי מבוססים על בדיקה אוטומטית של תשובות.

לומדים מתמטיקה

אופציות לגיוון תהליכי הלמידה המתמטיקה ולשילוב תקשוב באופן מושכל

למידה שיתופית

כאן תמצאו דרכים מגוונות לשילוב למידה שיתופית בכל שלב בתהליך הלמידה

למידה עצמאית

למידה עצמאית מרחוק ללא תיווך ישיר של המורה

שיעור סינכרוני פעיל בזום

לשמור על התלמידים פעילים גם בשיעורי זום