לומדים בקבוצה

תלמידים פועלים ויוצרים בקבוצות למידה

Path 23972
Group 75
Group 195
Path 5476
Path 5497
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path 5474
Path 23999
Path 24019
Path 5497
Path 5500
Path 5500
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path-2016
Path 5477
Path 5497

התחלה

סיום

Group-189
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
Group-188
Asset-25

פתיחה:
כרטיס כניסה

יוצרים שאלון

שואלים שאלות

לומדים משהו חדש -
מורה יוצר הסבר

משימת
פיענוח

סרטונים ושאלות 

טקסט הסבר

פענוח בתרשים זרימה

דיון
בקבוצות

דיון ללא מילים

משימה או
יצירה שיתופית

דיון סינכרוני

משוב עמיתים
על המשימה

יוצרים בשת"פ

חשיבה ביקורתית

סיכום
שיעור

מורה מסכם