ארואסטי עסאי סמעאן – התיכון ע“ש זיו ומרקס: על חינוך ותרבות